Джерела

Музеї

 • Національний музей народної архітектури та побуту України
 • Національний музей українського народного декоративного мистецтва
 • Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара”

 

Видання

 1. Державний музей українського народного декоративного мистецтва УРСР: Альбом / Авт.-упоряд. Н.Л.Россошинська. Є.Д.Антоненко, Л.М.Ульянова та інші. – Київ: Мистецтво, 1983. – 407 с., іл. – Текст укр., рос. та англ. мовами.
 2. Мальоване дерево: наївний живопис українського села / Лідія Орел. – Київ: Родовід, 2003. – 232 с., іл.
 3. Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України / Степан Таранушенко. – К.: Будівельник, 1976. – 336 с., іл., бібліографія.
 4. Музичні інструменти України в Музеї народної архітектури та побуту УРСР / Комплект листівок. − К., 1981. − 15 листівок, текст укр. і рос. мовами.
 5. Народна архітектура України в ілюстраціях / Віктор Самойлович. − К.: Абрис, 1999. − 281 с., іл. − Бібліогр.: с.281.
 6. Народна кераміка Наддніпрянщини / Олександра Данченко. − Київ: Мистецтво, 1969. − 143 с., іл.
 7. Народна культура зраненої землі / Каталог виставки до 10-річчя аварії на ЧАЕС. – К., 1997. – 92 с., іл.
 8. Народна школа українського живопису: Посібник / Василь Парахін. – Київ: НЦНК “Музей Івана Гончара”.
 9. Скарби нашої пам’яті: Фотоальбом / Фото: Станіслав Крячко; Упорядники Михайло Сікорський і Лариса Тинна. − Київ: Мистецтво, 1993. − 192 с.: іл. − Текст укр., англ.
 10. Традиційні головні убори українців / Ганна Стельмащук. − Київ: Наукова думка, 1993. − 240 с., іл.
 11. Українська родина: родинний і громадський побут / Упорядник Лідія Орел. – К., 2000. – 424 с., іл., нот
 12. Українське народне житло (кінець ХІХ − початок ХХ століть) / Віктор Самойлович. − К.: Наукова думка, 1972.
 13. Українське мистецтво. − Кн.1. − Деревляне будівництво і різьба на дереві / Вадим Щербаківський. − Львів-Київ, 1913. − 86 с., іл.
 14. Українське народне мистецтво: Вбрання. − К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. − 327 с., іл.
 15. Українське народне мистецтво: Живопис / Упор. Б.С.Бутник-Сіверський (керівник), В.Г.Нагай, В.П.Самойлович. Авт.тексту Б.С.Бутник-Сіверський. − К.: Мистецтво, 1967. − 220 с., іл.
 16. Українське народне мистецтво. Кераміка і скло: Альбом. – Київ: Мистецтво, 1974. – 58 с. + 214 іл.
 17. Українське народне мистецтво. – Кн.3. – Орнаментація української хати / Вадим Щербаківський. – Рим, 1980. – 104 с., іл.
 18. Чоловічі та жіночі узори в народному вбранні / Віктор Давидюк. – Луцьк: Інститут культурної антропології, 2005. – 44 с., іл.
 19. Художні металеві вироби українців Східних Карпат ІІ половини ХІХ – ХХ століть / Любов Суха. – Київ: Вид-во Академії наук УРСР, 1959. – 106 с., іл.
 20. Украинское народное искусство; Українське народне мистецтво. Ред.Полуянов П.А. – Москва, Ленинград: Искусство, 1938. – 62 с., ил.

 

Інтернет-ресурси

 • honchar.org.ua – офіційний сайт Національного центру народної культури “Музей Івана Гончара”
 • hutsul.museum – офіційний сайт Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття
 • mundm.kiev.ua – офіційний сайт Національного музею українського народного декоративного мистецтва
 • nmnapu.org.ua – офіційний сайт Національного музею народної архітектури та побуту України протягом 2011-2012 рр.